image

AgroSpol

Vznik firmy Agrospol s.r.o bol v roku 1993. Po rokoch pôsobenia sa podnik predal do rúk rodine Krausových z Nemecka. V prvých rokoch riadil podnik pán Herbert Kraus no následne sa vedenia podniku ujal jeho syn pán Daniel Kraus.

V súčasnosti sa naša firma špecializuje na rastlinnú výrobu. Obhospodaruje 5 300 hektárov ornej pôdy, na ktorej pestujeme rôzne druhy obilnín a olejnín, ako napríklad Pšenica, Ozimný jačmeň, Repka Olejka, Sója, Kukurica, Slnečnica. Vo vlastníctve podniku je aj 700 hektárov TPP a lúk. Firma disponuje vlastným moderným vozovým parkom svetových značiek pre dosiahnutie najvyšších možných výsledkov. V súčasnej dobe podnik zamestnáva 31 ľudí na rôznych vedúcich, administratívnych a operačných pozíciách. Firma Agrospol s.r.o je aj veľkým prínosom pre miestne obyvateľstvo z dôvodu rôznych charitatívnych a sponzorských akcií, ktoré slúžia pre rozvoj a zlepšovanie životného prostredia občanov.

K poľnohospodárskemu podniku patrí, aj rekreačné zariadenie Hotel Slnečný dvor, ktorý sa nachádza na okraji mesta Michalovce, v ktorom naším zákazníkom ponúkame služby spojené s ubytovaním v rôznych komfortných izbách.

Náš tím

underline Zoznam najdôležitejších ľudí v našom tíme.