image

Obnova miestnej komunikácie vedúcej do nášho podniku v obci Čečehov ktorá bola po rokoch užívania znovu zrekonštruovaná

image

Spolupráca s obcou Jastrabie pri Michalovciach kde naša firma poskytla nové futbalové dresy a výbavu pre miestny futbalový tým

image

Každoročne naša firma podporuje Čečehovský polmaratón konajúci sa v obci Čečehov

Rovnako podporuje aj iné obce v našom okolí, rôzne združenia, DHZ a iné...